Sakotic Neven

Sakotic Neven

Lokacija: Beograd

Izrada web sajtova web prezentacija, optimizacija web sajtova , monitoring pozicije web sajta, i namenska optimizacija web sajtova , za ciljne grupe koje vlasnik smatra da bi trebalo da mu budu, baze posataka my sql

http://www.neven-kikinda-web.com

Kontakt: nevsak9@gmail.com