Print-ing d.o.o.

Print-ing d.o.o.

Lokacija: Beograd

Naše vrednosti su : Kvalitet - Konstantno se trudimo da postignemo očekivanja klijenata u pogledu kvaliteta, cena, rokova, pre svega, a potom i stila rada i inovacija. Zabava - Naš posao je zanimljiv i zabavan. Marketing, dizajn, proizvodnja, je stil života. Ne očekujemo bogatstvo na brzinu i naplaćujemo samo primerenu cenu za odgovarajući rad. Poštovanje - Vidimo brigu i pristojnost kao esencijalan sastojak u svim odnosima dostojnim ljudi. Poslovni odnos nije izuzet od tog pravila i mi poštujemo zaposlene, partnere i klijente kao pojedince, svakog sa svojim potrebama i tačkom gledišta. Balans - Verujemo u balans, gde u životu postoje mnogi izazovi i demanti, nastojimo da budemo pragmatični. Etika - Trudimo se da budemo odgovorni i primenjujemo najviše standarde etičkog ponašanja i profesionalnog integriteta.

http://www.printing.rs

Kontakt: admin@printing.rs

http://citroensavin.co.rs/

http://handrass.co.rs/

http://www.printing.rs

http://rajnovci.rs/

http://vzsbeograd.edu.rs/