Ivan Stojanović - Moja Reklama

Ivan Stojanović - Moja Reklama

Lokacija: Srbija

Bavim se programiranjem, dizajnom štampanog materijala i webdizajnom. U sve tri oblasti se trudim da budem originalan, a krajnji proizvod unikatan. Maksimalno se trudim da izbegnem korišćenje gotovih šablona, ali ako klijent tako želi - tako će i biti. Ipak, mušterija je uvek u pravu.

http://www.mojareklama.net

Kontakt: ivanst@mojareklama.net

Obućar Peca - HTML, CSS, Javascript

ŠećernaBolest.com - MemHT CMS, MySQL, PHP

Oprema za igraonice \\\"Happy Kids\\\" - HTML, CSS, Javascript

Friyerski salon \\\"Silvana\\\" - HTML, CSS

Moja Reklama - HTML, CSS